Brugerråd oprettet

Håndværkernes Hus  tager endnu et skridt mod at opfylde sit formål som et levende kulturelt centrum og et socialt samlingssted.

I den seneste udvikling har brugerne af Håndværkernes Hus etableret et nyt Brugerråd, der skal tage sig af den daglige drift og udvikling af stedet.

Brugerrådet, bestående af følgende medlemmer: Inga Svendsen, Gurli Hansen, Kai Stecher, Leif Nørgaard, Finn Sørensen og Verner Pedersen. 

Brugerrådet repræsenterer et bredt udsnit af Husets aktive seniorhåndværkere med forskellige perspektiver og erfaringer.Formålet med Brugerrådet er at sikre, at Håndværkernes Hus fortsætter sine traditioner inden for håndværk og samtidig skaber et fælles miljø for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister. Dette initiativ er en hyldest til håndværkertraditioner og et skridt mod at udvikle og skabe arbejdende værksteder, hvor både kulturel arv og socialt fællesskab trives.

Brugerrådet vil være ansvarlig for at planlægge og gennemføre aktiviteter, der fremmer håndværkertraditioner samt sociale arrangementer, der giver mulighed for meningsfuld samvær.

Foreningen Håndværkernes Hus


Tinpottegyde 6
9800 Hjørring

Telefon: 98 90 49 71
Mail: handvaerkerneshus@gmail.com

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 til 15.00

Find os på


Facebook  Facebook