Håndværkernes hus Æresbevis

Generalforsamling og 25 års jubilæum i Håndværkernes Hus Seniorhåndværkerne Kaj Haugaard og Henning Lyng blev tildelt Håndværkernes Hus Æresbevis for deres medvirken til oprettelse af foreningen samt deres langvarige engagement

Generalforsamling og 25 års jubilæum i Håndværkernes Hus

Den 25. marts afholdt Håndværkernes Hus deres 18. ordinære generalforsamling på Cafeen Tinpottegyde 6 i Hjørring.

Formand John Klinkby er velkommen til de 36 fremmødte deltagere. Punkterne på dagsordenen sammen med valg af dirigent, formandsberetning, aflæggelse af regnskab, behandling af indkomne forslag, fastlæggelse af årskontingent, valg af bestyrelse, valg af revisor, samt eventuelt.

Mogens Pahl Christensen blev valgt som dirigent, og generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig. Formandsberetningen, præsenteret af John Klinkby, blev godkendt med applaus. Efterfulgt af en grundig gennemgang og godkendelse af regnskabet ved Kurt Ewald Christensen.

Da der ikke var indkommet forslag til behandling, gik man videre til fastlæggelse af årskontingent, som blev vedtaget på baggrund af årsregnskabet.

Valget af bestyrelsen resulterede i genvalg af Peter Lynge Kristensen og valg af Bent Vanggaard. Erik Mortensen blev ligeledes genvalgt som revisor.


Seniorhåndværkerne Kaj Haugaard og Henning Lyng blev tildelt Håndværkernes Hus Æresbevis for deres medvirken til oprettelse af foreningen samt deres langvarige engagement.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en tak til dirigenten, anerkendelse af Finn Madsens mange års samarbejde samt servering af kaffe og kage. Fritz Tandrup fra Visens Venner optrådte med en festsang.

Oplæg ved Elsebeth Gerner Nielsen, forhenværende kulturminister og nu medlem af foreningen Håndværkernes Hus, omhandlet blandt andet vigtigheden af ​​folkeoplysning, fællesskab og engagement i håndværk.

Der er behov for folkeoplysning, fællesskab og husflid mere end nogensinde fællesskab før. Kriserne skal løses i fællesskab, og Elsebeth Gerner fremhæver vigtigheden af, at alle unge kan så at sige gå til håndværk og flere engagerer sig i folkeoplysning, fastslog Elsebeth Gerner Nielsen.

At lægge telefonen væk og tale med hinanden er essensen af ​​det, aftenskoler, daghøjskoler, husflidsforeninger og de i Håndværkernes Hus allerede arbejder på.

Foreningen Håndværkernes Hus


Tinpottegyde 6
9800 Hjørring

Telefon: 98 90 49 71
Mail: handvaerkerneshus@gmail.com

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 til 15.00

Find os på


Facebook  Facebook