Markeder 2 gange om året.

Der afholdes sommermarked og julemarked i månederne juni og november. Se tidspunkt under Markeder. Er du interesseret i en stadeplads i 2018, er du velkommen til at rette henvendelse til Aksel Stigaard. I åbningstiden kan telefon 98 90 49 71 benyttes, men det er mere sikkert at sende en mail: haandvaerkerneshus@outlook.dk

Foreningens historie

I forbindelse med Hjørrings 750 års byjubilæum i 1993 blev der lavet en række stande på Kirkepladsen med bl.a. gammel smedie, tømrer, bødker, knipling osv. Og så siger John Klinkby (på det tidspunkt formand for Turistforeningen) til Bent Vanggaard (en af ejerne af Brix & Kamp), om det ikke kunne laves permanent her i byen.

Man besluttede at lave et prøvearrangement, der blev en stor succes.

Nu var bolden givet op, og man gik i gang med at samle en kapital på ca. 600.000 kr. sammen, og det lykkedes at få et tilsvarende beløb fra Feriefonden. Nu kunne byens håndværksmestre og en række efterlønnere begynde at restaurere huset hos Brix og Kamp med hjælp fra Hjørring Kommune, Brix & Kamp og Teknisk Skole.

I juni 1999 åbner kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og borgmester Bent Brown (og naturligvis Krumme) Håndværkernes Hus med 12 stande og 15 frivillige håndværkere.

I dag er vi ca. 60 frivillige, der i åbningstiden kan træffes på standene og her arbejder med egne opgaver, og også i en vis udstrækning udfører forskellige reparationsopgaver, specielt indenfor træ, jern, maling, telefoni samt radioer fra før 1970.

I dag er Håndværkernes Hus flyttet til egne huse på adressen Tinpottegyde 6, DK-9800  Hjørring.