Trykkeren har haft travlt gennem tiderne...

... og medvirket til Reformationens udbredelse og i det hele taget gjort sig gældende i hele Oplysningstiden

Bogtrykkunsten siges i daglig tale at være opfundet af Johann Gutenberg (ca. 1400-1486). Det er ikke helt rigtigt, idet man før den tid også kunne trykke bøger, hvor bogstaverne var skåret (spejlvendt) i en træplade, ofte af poppeltræ, da det var nemt at skære i. Desværre blev træpladen hurtigt slidt op under trykprocessen.

Så den store opdagelse, som Gutenberg skal have æren for, er det at lave afstøbninger i metal af de enkelte bogstaver, der derefter kunne sættes sammen til linier, og efterhånden til en hel bogside.

Dette var også et genialt »genbrugssystem«, idet typerne blev lagt tilbage i sættekassen og kunne bruges til næste opgave.

På udstillingen er der også forskelligt bogbinderudstyr, der også før Gutenbergs tid blev brugt til at indbinde bøger med, dengang munkene møjsommeligt skrev alle siderne med fjerpen og blæk - det kunne tage flere år at skrive en bog (som regel en bibel og andre religiøse værker), idet det kun var konger, fyrster eller pavestolen, der havde råd til at få fremstillet sådanne tryksager.