Foreningens historie

Idè, igangsætning og resultater.

I forbindelse med Hjørrings 750 års byjubilæum i 1993 blev der lavet en række stande på Kirkepladsen med bl.a. tømrer, bødker, en gammel smedje osv. I den forbindelse udtaler daværende formand for Hjørring og Omegns Turistforening - John Klinkby til ingeniør Bent Vanggaard (en af ejerne af Brix & Kamp), at det kunne være spændende om man i Hjørring kunne lave et samlingssted for efterlønnede og/eller pensionerede håndværkere med det mål at bevare gamle håndværkstraditioner. 

Man besluttede at lave et prøvearrangement, hvilket blev en stor succes.

Nu var bolden givet op, og man gik i gang med at samle en kapital på ca. 600.000 kr. sammen, og det lykkedes at få et tilsvarende beløb fra Feriefonden. Nu kunne byens håndværksmestre og en række efterlønnere begynde at restaurere huset hos Brix og Kamp med hjælp fra Hjørring Kommune, Brix & Kamp og Teknisk Skole.

I juni 1999 åbner kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og borgmester Bent Brown Håndværkernes Hus med 12 stande og 15 frivillige håndværkere.

Vi har i dag er vi ca. 60 frivillige, der i åbningstiden kan træffes på standene og her arbejder med egne opgaver, og også i en vis udstrækning udfører forskellige reparationsopgaver, specielt indenfor træ, jern, maling, brodering af Hjørring Tapetet, telefoni samt radioer fra før 1970 og meget andet.

Nu har Håndværkernes Hus fast adresse på Tinpottegyde 6, DK-9800  Hjørring. 

Foreningen Håndværkernes Hus


Tinpottegyde 6
9800 Hjørring

Telefon: 98 90 49 71
Mail: handvaerkerneshus@gmail.com

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 til 15.00

Find os på


Facebook  Facebook