Foreningens historie


Idè, igangsætning og resultater.

I forbindelse med Hjørrings 750 års byjubilæum i 1993 blev der lavet en række stande på Kirkepladsen med bl.a. tømrer, bødker, en gammel smedje osv. I den forbindelse udtaler daværende formand for Hjørring og Omegns Turistforening - John Klinkby til ingeniør Bent Vanggaard (en af ejerne af Brix & Kamp), at det kunne være spændende om man i Hjørring kunne lave et samlingssted for efterlønnede og/eller pensionerede håndværkere med det mål at bevare gamle håndværkstraditioner. 

Man besluttede at lave et prøvearrangement, hvilket blev en stor succes.

Nu var bolden givet op, og man gik i gang med at samle en kapital på ca. 600.000 kr. sammen, og det lykkedes at få et tilsvarende beløb fra Feriefonden. Nu kunne byens håndværksmestre og en række efterlønnere begynde at restaurere huset hos Brix og Kamp med hjælp fra Hjørring Kommune, Brix & Kamp og Teknisk Skole.

I juni 1999 åbner kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og borgmester Bent Brown Håndværkernes Hus med 12 stande og 15 frivillige håndværkere.

Vi har i dag er vi ca. 60 frivillige, der i åbningstiden kan træffes på standene og her arbejder med egne opgaver, og også i en vis udstrækning udfører forskellige reparationsopgaver, specielt indenfor træ, jern, maling, brodering af Hjørring Tapetet, telefoni samt radioer fra før 1970 og meget andet.

Nu har Håndværkernes Hus fast adresse på Tinpottegyde 6, DK-9800  Hjørring. 

Aktuelt


Sponsorer i forbindelse med udvidelse af Håndværkernes Hus 2022/2023

Håndværkernes Hus udvider med 140m2 stort udstillingslokale til Hjørrings unikke stof-tapeter med Hjørrings historie.

Når første spadestik foretages, kan I læse om projektet under AKTUELT.

Realdania
Nordenergi
Hjørring Kommune
EXPO-NET
Sparnord Fonden
Forsaikringsselskabet Vendsyssel A/S
HJØRRING HÅNDVÆRKER OG BORGERFORENING

Bidragsydere

Håndværkernes Hus, Hjørring har i al sin levetid været støttet af egnens mange virksomheder

I forbindelse med flytningen fra Nørregade til Tinpottegyde 6 har flere personer/firmaer ydet et ekstraordinært bidrag:

Hjørring Kommune
Beck & Jørgensen
Alm. Brand
Nordenergi
Bygma - Hjørring
EUC Nord - Hjørring
Sejlstrup - Løkken
Hjørring Stilladsudlejning
Expo·Net
Glaseksperten
Sparekassen Vendsyssel
Danske Bank - Frederikshavn
Erik Lytzen A/S
Garant - Hjørring
Danske Bank - Hjørring
JK Holding
Jyske Bank
Realdania

KONTAKT


Foreningen Håndværkernes Hus
Tinpottegyde 6
9800 Hjørring

Telefon: 98 90 49 71

Mail: haandvaerkerneshus@outlook.dk

Telefontid: Tirsdag-Torsdag 11-15

Åbningstid: Tirsdag-Torsdag 11-15


Medlem af Fora